13/09/2018 10:39
Xem với cỡ chữ

Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 12/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thường trực lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng đại biểu đến từ Đảng ủy các Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng, đơn vị trong Khối.
Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã trình bày báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị Trong giai đoạn 2016-2018, việc triển khai thực hiện việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW và cấp ủy các tổ chức đảng tại 35 Đảng bộ trực thuộc triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ, có chiều sâu các nội dung theo kế hoạch, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương. Qua 02 năm thực hiện chỉ thị 05 đã đạt được những kết quả quan trọng: Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở đảng được nâng lên; Cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động đã có nhận thức đầy đủ hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; Tạo được sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào sáng kiến, tiết kiệm, phong trào đền ơn đáp nghĩa ngày càng được quan tâm, triển khai có hiệu quả, góp phần từng bước khắc phục các hạn chế, yếu kém và đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, doanh nghiệp.

Tại Hội nghị cũng diễn ra buổi Tọa đàm với chủ đề “Học tập và làm theo Bác”, có sự tham gia của GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương. Qua buổi tọa đàm, những trao đổi, thảo luận, đánh giá tại Hội nghị đã góp phần chỉ ra những việc đã làm được, những hạn chế, phân tích nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và từng đảng viên trong Khối.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đã đạt được trong 2 năm qua. Trong thời gian tới, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh, hội họp, mua sắm công... cải thiện năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh. Đồng thời, đồng chí cũng nhất trí với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đưa ra tại Hội nghị và lưu ý thêm một số điểm: đó là phải kiên quyết đấu tranh và thiết lập các hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ có hiệu quả trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, xung đột lợi ích; tình trạng cán bộ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp Nhà nước móc ngoặc với cán bộ, công chức Nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân để hình thành "nhóm lợi ích", "sân sau", lạm dụng chức vụ, quyền hạn thao túng hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trục lợi cá nhân, tham nhũng, lãng phí, gây tổn hại cho Nhà nước và doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương, khen thưởng 14 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong trong sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ngân hàng Phát triển Việt Nam có đồng chí Trần Thị Tám, Phó giám đốc Chi nhánh NHPT khu vực Bình Dương-Bình Phước là một trong 17 cá nhân được tuyên dương trong đợt này.
Cũng tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Phạm Viết Thanh đã phát động trong toàn bộ Đảng bộ Khối đợt thi đua học tập và làm theo lời Bác, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Đợt thi đua diễn ra từ nay cho đến 19/5/2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Ban Tuyên giáo ĐU NHPT

Tìm theo ngày :