05/09/2018 15:55
Xem với cỡ chữ

Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh NHPT Cao Bằng

Ngày 30-8-2018, Tại Cao Bằng, NHPT đã công bố Quyết định của Hội đồng quản trị NHPT về việc bổ nhiệm cán bộ.

Dự lễ có ông Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng; ông Bùi Tuấn Minh, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Quản trị NHPT.
Tại buổi Lễ ông Nguyễn Long Vân, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ NHPT đã công bố quyết định  số 255/QĐ-NHPT ngày 30/8/2018 của Hội đồng Quản trị NHPT bổ nhiệm ông Sầm Văn Cầu, Phó giám đốc Phụ trách Chi nhánh NHPT Cao Bằng giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh kể từ ngày 01/9/2018.

Thay mặt lãnh đạo NHPT, ông Bùi Tuấn Minh đã trao quyết định bổ nhiệm, chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Giám đốc Chi nhánh NHPT Cao Bằng Sầm Văn Cầu.

Đàm Thị Thập – Chi Nhánh Cao Bằng

Tìm theo ngày :