28/10/2020 11:37
Xem với cỡ chữ

Chuẩn bị Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện, giải ngân ODA, vay ưu đãi nước ngoài

Ngày 26/10/2020, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chuẩn bị Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện, giải ngân ODA, vay ưu đãi nước ngoài.

Công văn nêu rõ, trong bối cảnh giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài đạt tỷ lệ thấp, để chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài (tổ chức vào sáng ngày 29/10/2020), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến:
1. Một số Bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố (cơ quan chủ quản chương trình, dự án ODA, vay ưu đãi nước ngoài) chưa hoàn thành báo cáo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khẩn chương gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 27/10/2020).
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ tài chính tổng hợp, cập nhật và chuẩn bị kỹ Báo cáo tổng hợp theo chỉ đạo tại văn bản số 8524/VPCP-QHQT ngày 11/10/2020, gửi về Văn phòng Chính phủ trong ngày 27/10/2020 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
3. Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 27/10/2020 về: Số liệu vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã ký kết với Nhóm 6 Ngân hàng Phát triển nhưng chưa rút vốn, giải ngân theo chỉ đạo tại văn bản số 8524/VPCP-QHQT ngày 11/10/2020 của Văn phòng Chính phủ; Báo cáo tình hình thanh toán vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách nhà nước của từng Bộ ngành, địa phương 8 tháng đầu năm 2020, ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2020./.

PV

Tìm theo ngày :

Khách online:16159
Lượt truy cập: 13020151