27/10/2020 18:35
Xem với cỡ chữ

Chính phủ thông qua tờ trình về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 cho VDB

Ngày 22/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 158/NQ-CP về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).
Theo đó, Chính phủ thông qua nội dung Tờ trình về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho VDB như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6666/BKHĐT-TCTT ngày 07/10/2020.
Tại Nghị quyết này, Chính phủ cũng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho VDB. 
Theo quy định của Luật Đầu tư công, sau khi Quốc hội quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn theo Tờ trình nói trên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mới giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước cho VDB./.
Ban Kế hoạch - Nguồn vốn
Tìm theo ngày :

Khách online:15365
Lượt truy cập: 13019027