02/11/2018 17:07
Xem với cỡ chữ

Đấu giá cho thuê trụ sở làm việc Chi nhánh NHPT Đà Nẵng

Chi nhánh xin thông báo nội dung mời các đơn vị tham gia tổ chức bán đấu giá cho thuê tài sản với các nội dung sau:

Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: 
Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Quảng Nam-Đà Nẵng.
Địa chỉ: số 74 Quang Trung, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
- Quyền thuê, khai thác kinh doanh gồm: một phần diện tích sảnh tầng 1 và phần diện tích sàn từ tầng 06 đến tầng 12 của công trình trụ sở làm việc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Đà Nẵng tại 74 Quang Trung, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
- Mục đích cho thuê, khai thác: Các đơn vị, tổ chức có hoạt động khai thác tương đồng, phù hợp ngành nghề ngân hàng, thương mại, tư vấn đầu tư tài chính(có thể kết hợp chổ lưu trú tạm thời cho chuyên gia...). Không lựa chọn đơn vị, tổ chức hoạt động khai thác liên quan nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch như massage, karaoke, bar,...
Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 2.129.200.000 đồng (Hai tỷ một trăm hai mươi chín triệu hai trăm đồng).
Giá khởi điểm chưa có thuế GTGT, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc tiếp nhận tài sản, thuế, phí, lệ phí phát sinh đối với việc thuê tài sản (nếu có).
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại Khoản 4, Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, các tiêu chí liên quan đến tài sản đấu giá cho thuê của Chi nhánh NHPT Khu vực Quảng Nam-Đà Nẵng, cụ thể như sau:
Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày đăng thông báo (trong giờ hành chính).
- Địa điểm nộp hồ sơ: qua văn thư tại Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Quảng Nam-Đà Nẵng.
Địa chỉ: số 74 Quang Trung, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
Liên hệ: Ông Nguyễn Văn Tạ (điện thoại 096.4.16.76.16)
Lưu ý: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu hoặc Chứng minh nhân dân. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

Tìm theo ngày :