24/10/2018 10:57
Xem với cỡ chữ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Sáng ngày 23/10/2018, các đại biểu Quốc hội dự Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 đã bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch nước.

Theo kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước: 99,79% số đại biểu đã thống nhất bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Tổng số đại biểu Quốc hội là 485 đại biểu, số có mặt 477 đại biểu, số phát ra 477, số thu về 477 phiếu, đều hợp lệ. Số phiếu đồng ý 476 phiếu, bằng 99,79% tổng số đại biểu có mặt.
Căn cứ Hiến pháp, tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết: ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng, giữ chức Chủ tịch nước.
Căn cứ Hiến pháp, ông Nguyễn Phú Trọng đã chính thức trở thành Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Với việc đắc cử chức danh Chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng trở thành vị lãnh đạo trải qua 3 chức danh chủ chốt, gồm Chủ tịch Quốc hội (từ 6/2006 đến 7/2011), Tổng Bí thư (từ 01/2011), Chủ tịch nước (từ 23/10/2018).
Chiều ngày 23/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhậm chức và đọc lời tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào và cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".
Phát biểu sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm. Ông nhấn mạnh, đây là một vinh dự vô cùng to lớn, đồng thời cũng là một trách nhiệm hết sức nặng nề nên sẽ nỗ lực thực hiện những lời vừa tuyên thệ.
Hiến pháp năm 2013 (Chương VI với 8 Điều) quy định Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại../.

Tìm theo ngày :