05/04/2018 10:26
Xem với cỡ chữ

Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V

Trong 2 ngày 03 và 04/4/2018, tại Hà Nội, Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Dự và chỉ đạo Đại hội có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường và gần 300 đại biểu đại diện các cấp công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đoàn Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam có 8 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.
Báo cáo tại Đại hội cho biết: trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và thực hiện đạt 10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đề ra.

Trong 5 năm qua, đã có 67.243 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Lao động xuất sắc, Chiến sỹ thi đua các cấp, 75 đơn vị và cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động; 38 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương, Cờ thi đua xuất sắc; 5.713 tập thể, cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ, Bằng khen; 26 cá nhân được Tổng Liên đoàn tặng Bằng Lao động sáng tạo.
Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, công đoàn viên chức các cấp đã quyên góp, ủng hộ gần 20 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội tình nghĩa. Trong đó nổi bật là các hoạt động ủng hộ Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Vì Trường Sa thân yêu, Tấm lưới nghĩa tình; ủng hộ xây Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma và Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, báo cáo trình bày tại Đại hội đã nêu bật kết quả trong 5 năm qua của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đồng thời đánh giá cao trong 5 năm qua, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng vững mạnh. Những kết quả này góp phần xây dựng công đoàn viên chức và đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đóng góp chung cho kết quả hoạt động của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong tình hình mới.
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị, Đại hội cần làm tốt công tác tuyên truyền, nêu cao vai trò của công đoàn viên chức Việt Nam trong hệ thống chính trị của từng tổ chức công đoàn, để cán bộ đoàn viên, công đoàn viên chức Việt Nam trong mọi tình huống luôn vững vàng về chính trị; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động nhằm đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức. Vận động cán bộ đoàn viên phát huy tiềm năng, trí tuệ, nâng cao chất lượng nghiên cứu tham mưu hoạch định chính sách, pháp luật và năng lực tổ chức thực hiện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị của ngành.
Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Công đoàn Viên chức Việt Nam (thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) đã có thành tích xuất sắc trong năm 2017.
Về định hướng và chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn viên chức Việt Nam sẽ tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy cơ sở là địa bàn hoạt động; nâng cao vai trò của tổ chức và năng lực cán bộ công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.
Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tích cực triển khai các nội dung của Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn trong tình hình mới theo chỉ đạo của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Cụ thể hóa phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trong khu vực hành chính;
Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; Cụ thể hóa các nội dung về xây dựng văn minh công sở, đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ để góp phần xây dựng “Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”.
Đại hội đã bầu 38 người vào Ban chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội cũng bầu 7 đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 5./.

Thực hiện: Trần Hải


Đại biểu chụp ảnh kỷ niệm cùng các đồng chí lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam.


Đoàn đại biểu Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại Đại hội.

Tìm theo ngày :